Cải tạo thang máy

Qúa trình nâng cấp, cải tạo thang máy và kiểm tra chất lượng được tiến hành rất kĩ càng. Công ty Cổ phần Điện máy Hà Nội hoạt động với hệ thống nhân viên kỹ thuật chất lượng và độ chuyên nghiệp cao. Việc kiểm tra chất lượng được thực hiện thường xuyên theo định kỳ cùng các quy định nghiêm ngắt theo TCVN. 

Nội dung cải tạo thang máy thực hiện như sau:

1. Đối với sản phẩm thang máy không phải của Công ty Cổ phần Điện máy Hà Nội 
- Trong quá trình sử dụng thì thang máy cần được duy trì bảo dưỡng định kỳ. Nếu khác hàng lắp đặt thang của hệ thống thang máy khác thì chúng tôi sẽ kiểm tra và đánh giá theo yêu cầu của khách hàng kết hợp với quy trình bảo dưỡng của Công ty Cổ phần Điện máy Hà Nội.

- Lập bảng báo cáo đánh giá và đề xuất kèm báo giá phương án xử lý sau quá trình kiểm tra thang.
- Sau khi nhận được sự chấp nhận của chủ đầu tư chúng tôi sẽ tiến hành đặt hàng thiết bị chính hãng mitsubisi đối với thang nhập nguyên chiếc và đặt hàng thiết bị + kết hợp sản xuất tại nhà máy đối với thang liên doanh.

- Tiến hành thi công lắp ráp thiết bị.

- Kiểm định an toàn, bàn giao đưa vào sử dụng và chuyển sang nghĩa vụ bảo hành

Cải tạo thang máy của Hanoel

2. Đối với sản phẩm của Công ty Cổ phần Điện máy Hà Nội. (Nâng cấp phần mềm, hệ điều khiển và hệ thống điện):    

- Kiểm tra, đánh giá đối với những thang đã sử dụng từ 10 năm trở lên    

-  Lập bảng báo cáo đánh giá và đề xuất kèm báo giá phương án xử lý sau quá trình kiểm tra thang.    

- Sau khi nhận được sự chấp nhận của chủ đầu tư chúng tôi sẽ tiến hành đặt hàng thiết bị chính hãng Công ty Cổ phần Điện máy Hà Nội. đối với thang nhập nguyên chiếc và đặt hàng thiết bị + kết hợp sản xuất tại nhà máy đối với thang liên doanh. Để tiến hành nâng cấp và cải tạo thang.    

- Kiểm định an toàn, bàn giao đưa vào sử dụng và chuyển sang nghĩa vụ bảo hành

Bài viết cùng chủ đề

Thông báo