Menu

Các hoạt động của Công ty

Với phương châm "làm hết sức, chơi hết mình", bên cạnh những ngày làm việc say mê...

Với phương châm "làm hết sức, chơi hết mình", bên cạnh những ngày làm việc say mê, cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Điện máy Hà Nội còn có những giây phút giải lao thật thoải mái nhằm thắt chặt thêm tình cảm gắn bó và giải toả những căng thẳng, mệt mỏi trong công việc. 

Thang máy Hanoel tổ chức nghỉ mát cho CBNV

Thang máy Hanoel tổ chức nghỉ mát cho CBNV

Thang máy Hanoel tổ chức nghỉ mát cho CBNV
Hè 2010 - Biển Cửa Lò - Nghệ An 

Thang máy Hanoel tổ chức nghỉ mát cho CBNV
Cuộc thi kéo co trên biển 

Thang máy Hanoel tổ chức nghỉ mát cho CBNV

Thang máy Hanoel tổ chức nghỉ mát cho CBNV

Thang máy Hanoel tổ chức nghỉ mát cho CBNV

Thang máy Hanoel tổ chức nghỉ mát cho CBNV 2011
Hè 2011 - Biển Đồ Sơn - Hải Phòng 

Đội bóng đá Thang máy Hanoel
Đội bóng đá Hanoel 

Thang máy Hanoel tổ chức nghỉ mát cho CBNV