Menu Hotline: 0913202303 - 0982488497

Huấn luyện ISO của Hanoel

Khóa huấn luyện chuyên sâu về tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO cho các thành viên của Hanoel

Huấn luyện ISO của thang máy Hanoel

Nhằm mục đích ôn luyện và đào tạo đội ngũ đánh giá viên nội bộ của Công ty Cổ phần Điện máy Hà Nội, Công ty tiến hành tổ chức một chương trình huấn luyện Hệ thống Quàn lý chất lượng ISO. Đặc biệt nhấn mạnh đến một số quan điểm thực tế mới trong đánh giá nội bộ khác với các quan điểm đánh giá cũ trước đây. Do đó, chuyên gia đã tạo được sự quan tâm hứng thú cho các học viên.

Khóa huấn luyện gồm 4 phần: 

  1. Tìm hiểu về quản lý chất lượng, kiến thức tổng quan về ISO 
  2. Cách thực hiện thành công một hệ thống quản lý chất lượng 
  3. Các bước để doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn thẩm định cho hệ thống quản lý chất lượng 
  4. Thiết lập chương trình duy trì lâu dài hệ thống quản lý chất lượng.